Michal Ajvaz (1949)

Prágai születésű prózaíró, esszéíró, költő, műfordító. A Károly Egyetem Bölcsészettudományi Karának cseh-esztétika szakán végzett. A forradalom előtti időszakban volt többek között fizikai munkás, éjjeliőr, szivattyúzó a vízműveknél. Az irodalomban hivatalosan költőként lépett színre a forradalmi 1989-es évben, már negyvenen túl. Művei a szimbólumokkal teli, játékos irodalmi fantasztikum műfajába tartoznak. Ajvazt gyakran a mágikus realizmus képviselőjeként, illetve szürrealistaként vagy posztmodernként sorolják be, ő maga azonban a kalandregényekre hivatkozva elutasítja ezt a skatulyát. Michal Ajvaz a 2012-es Magnesia Litera-díj birtokosa, Jaroslav Seifert-díjas és az idei állami irodalmi és műfordítói díj nyertese. Rendkívül termékeny szerző, jelentős művei közé tartozik a Vražda v hotelu Intercontinental (Gyilkosság az Intercontinental Hotelben), a Návrat starého varana (Az öreg varánusz visszatér), a Druhé město (A másik város), a Tyrkysový orel (Türkiz sas), a Zlatý věk (Aranykor), a Tajemství knihy (A könyv titka), a Prázdné ulice (Üres utcák), a Cesta na jih (Déli út) vagy a Lucemburská zahrada (Luxemburg kertje). Filozófiai írásai a Světelný prales (Fények őserdeje) és az Úvahy o vidění (Értekezések a látásról). Ajvaz művei japán, olasz, horvát, francia, macedón, norvég, orosz, angol és egyéb fordításokban is megjelentek; több regénye, számos tanulmánya és publicisztikája magyarul is olvasható.

Prozaik, esejista, básník a překladatel, narozený v Praze. Vystudoval češtinu a estetiku na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy, v předrevoluční době se živil mj. jako dělník, noční hlídač garáží a čerpač ve vodárně. Na literární scénu oficiálně vstoupil jako básník v revolučním roce 1989, tedy ve svých 40 letech. Jeho knihy bývají řazeny k hravé literární fantastice plné symbolů, bývá označován za představitele magického realismu či nadrealistu i postmodernistu. Sám autor tuto škatulku odmítá s odkazem na žánr dobrodružných románů. Michal Ajvaz je držitelem Magnesie Litery za rok 2012, Ceny Jaroslava Seiferta a letošním laureátem Státní ceny za literaturu a překladatelské dílo. Je velice plodným autorem, mezi jeho významná díla patří Vražda v hotelu Intercontinental, Návrat starého varana, Druhé město, Tyrkysový orel, Zlatý věk, Tajemství knihy, Prázdné ulice, Cesta na jih nebo Lucemburská zahrada. Filozofická pojednání nabízejí tituly Světelný prales a Úvahy o vidění. Ajvazovy knihy vyšly v japonském, italském, chorvatském, francouzském, makedonském, norském, ruském, anglickém a dalších překladech; v maďarštině vyšlo několik jeho románů a množství úvah a publicistických textů.
Back to Top