Alžběta Stančáková (1992)

Költő, bohemista, komparatista. Prágában született, az érettségi után a Károly Egyetem bölcsészkarán először román szakon tanult, de tanulmányait nem fejezte be. Ezt követően bohemisztikát tanult, jelenleg komparatisztikát tanul mesterszakon. Versei a Psí víno folyóiratban jelentek meg, amelynek szerkesztője is egyben. Mit kezdjünk ezzel (Co s tím) című bemutatkozó kötetét 2014-ben Jiří Orten-díjjal ismerték el. Nyers szövegeire jellemző az irónia és maró gúny, a megfigyelő szemszögéből nagyon pontosak. Mesteri rövidítésekre képes, nagyon jó elbeszélő, verseiben és rövid prózai munkáiban csak mai nyelven beszél.

Básnířka, bohemistka, komparatistka, narozená v Praze. Maturovala na gymnáziu Josefská v Praze, studovala rumunistiku, ale studium nedokončila a poté vystudovala bakalářský obor bohemistika na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. Nyní na stejné fakultě studuje navazující magisterský obor komparatistika. Básně publikovala časopisecky v Psím víně, kde je také členkou redakce; za svou debutovou sbírku Co s tím (2014) získala Cenu Jiřího Ortena. Její texty se vyznačují ironií a sžíravostí, jsou drsné a pozorovatelsky přesné. Stančáková ovládá umění zkratky, má vypravěčský dar a hovoří ryze současným jazykem jak ve svých básních, tak v krátkých prózách.
Back to Top